Wat is autisme?

Persoonlijk kan ik alles wat ik heb gelezen en gehoord over autisme terugbrengen tot prikkels, laatjes en hoe de omgeving erop reageert. Een gebrek aan filter zorgt voor een grote hoeveelheid prikkels die mensen zonder autisme niet ervaren. Deze prikkels zijn de details waaruit het grote geheel moet worden samengesteld. Dat wordt weer opgeslagen in laatjes, die alleen maar zijn terug te vinden op basis van de exacte inhoud. De omgeving kan reageren met frustratie en boosheid of juist met begrip en vertrouwen, wat weer grote invloed heeft op het gedrag van het kind of volwassene met autisme.

Maar dat is te simpel. Op het moment dat ik deze tekst schrijf wordt er aan alle kanten nog volop onderzoek gedaan naar autisme en de oorzaken ervan. Er zijn verschillende theorieën in omloop. De meesten zijn echter voor mij aantoonbaar onjuist. Ik ervaar immers zelf of een aanname of conclusie juist is. Als het voor mij juist is, dan hoeft het dat trouwens voor iemand anders met autisme helemaal niet te zijn. Dat maakt het onderwerp zo complex.

Er is wel een goede ontwikkeling gaande. Er wordt namelijk steeds meer gekeken vanuit de mens met autisme. Voorheen werd er vooral geredeneerd vanuit mensen die observeerden hoe autisten zich gedroegen. Er werd gekeken naar het zichtbare gedrag en niet naar het bedoelde gedrag, de oorzaken van het gedrag of de beleving van de persoon die zich zo gedroeg. Nog steeds wordt er op deze gronden literatuur geproduceerd. De DSM is hier een typisch, maar verklaarbaar, voorbeeld van.

Op deze site kijk ik vanuit autisme. Er zijn immers al duizenden boeken en websites gevuld over autisme door mensen die geen autisme hebben. Ik denk niet dat er ergens een theorie gevormd is waarin alle autisten zich herkennen.

Onderstaande link is naar mijn mening op dit moment de beste beschrijving. Het sluit aan bij wat ik zelf ervaar en wat ik lees van lotgenoten. De site waar ik naartoe link is trouwens toch een nuttige bron van informatie als je meer over autisme wil weten.

De volgende link geeft naar mijn mening een vrij compleet beeld van het spectrum. Vooral de vele tegenstrijdigheden worden treffende verwoord.

Deel deze pagina